شنبه 26 خرداد 1403
تکست و متن آهنگ گفتی فراموش کن حمید عسکری من دارم بدون تو از همون راهی که رفتیم تنها برمیگردمبا اینکه اشتباه بودی ولی هیچ موقع نتونستم ازت برگردممیگی به خاطر منه که از این رابطه بیرون میریبه خاطرم بم
جای تبلیغات شما
خرید شارژ